17 دی 1399

فایل کتاب راهکارنامه شیوه نامه فعالیت های فرهنگی هنری

دانلود کتاب بصورت PDF
20 دی 1399

طراحی چهره شهید حاج قاسم سلیمانی و استاد محمود فرشچیان

20 دی 1399

فایل pdf برنامه درسهایی از قرآن

موضوع: فرهنگ جوانمردی در قرآن #تاریخ پخش : 99/10/18استادقرآئتی .