5 آذر 1399

برنامه درسی سال تحصیلی 00-99

با سلام و درود خدمت دانش آموزان عزیز برنامه هفتگی سال تحصیلی 00-99
8 دی 1399

برنامه امتحانی ترم اول

با عرض سلام خدمت دانش آموزان گرامی .. برنامه امتحانی را از لینک زیر دانلود کنید دانلود برنامه امتحانی
10 دی 1399

ویدئو ارسالی از احمدرضا رشیدزاده

مدرسه شهید بهشتی (سمپاد) #هفتمB
10 دی 1399

🚩📖«شهید سلیمانی، سردار قرآنی»

‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌