گفتمان سازي سند تحول بنيادين
15 دی 1399
همایش استانی فیزیک
16 دی 1399

حدیث روز

🔴از گناه پرده پوشی کن!◀️علنی شدن گناه و زشتی های فردی یا اجتماعی، قبح نافرمانی خداوند را در نظر انسان می کاهد و موجب غفلت و سپس بی حیایی و پرده دری افراد جامعه می شود.◀️بنابراین، برای داشتن سلامت روانی و جسمی در جامعه باید از اظهار و افشاء گناه و تجریّ و کوچک شمردن بدی ها پرهیز نمود، از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که: «ایاک و المجاهره بالفجور، فانها من اشد الماثم. بپرهیز از علنی کردن و بی پردگی نسبت به ارتکاب گناه و هرزگی، چون آن براستی از سخت ترین گناهان است.»🔷براستی بنده وقتی گناه را مخفیانه انجام دهد، زیانش تنها به خودش می رسد، ولی وقتی آن را آشکارا به جا آورد و بر آن آشفته و پشیمان نگردد و بر او خشم و عتاب نشود، به همه زیان می رساند. 🔴فاش کننده گناه، همچون گناهکار است!◀️حضرت امیر علیه السلام به پرده پوشی گناه و عدم افشای آن بسیار سفارش می نمودند، و افشای گناه را در ردیف انجام آن می دانستند: «لو وجدت مومنا علی فاحشه لسترته بثوبی هذا – او قال بثوبه – فرفعه بیدیه جمیعا. ان التوبه فیما بین المومن و بین اللّه.👈امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند :◀️اگر مومنی را بر کار زشتی بیابم او را با همین پارچه ای که روی لباسم پوشیده ام – یا فرمودند: با پارچه لباس خودش – پنهان و مخفی می کنم، و حضرت در این حال با هر دو دستشان آن پارچه را بلند کردند و فرمودند براستی توبه دری است که بین مومن و بین خداوند است.» و فرموده اند: «مذیع الفاحشه کفاعلها. فاش و آشکار کننده کار وقیح و زشت، مانند انجام دهنده آن کار است.»📚غررالحكم 📚منابع: – نهج البلاغه، حکمت 170 – غرر الحکم و دررالکلم، ج2 ص427، 299،501 ؛ ج6 ص 125؛ ج5 ص321 – دعائم الاسلام، ج 2 ص 373

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *